среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Konstrukcja sztachetki PVC na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi wypadkami.

Plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety z plastiku na plot i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий